spmis-struktury-model1

Słuchacze kierunku technik masażysta wykonują modele niektórych struktur ciała