Konferencja prasowa podsumowująca projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach programu Leonardo da Vinci 2013-2014 „Uczenie się przez całe życie”.