Komunikat dla słuchaczy kończących szkołę w czerwcu 2021