Jak pokonać niemoc w czasie przesilenia wiosennego?