Grupa słuchaczy kierunku terapia zajęciowa weźmie udział w konferencji