Godziny otwarcia oddziału zamiejscowego w Szczecinie w okresie ferii zimowych