asystent osoby niepełnosprawnej ze szkoleniem dodatkowym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

asystent osoby niepełnosprawnej ze szkoleniem dodatkowym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej