Budowanie strategii marketingowej i wprowadzanie produktu z sukcesami na rynek