Olsztyn

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10
10-507 Olsztyn
e-mail: olsztyn@oswiatalingwista.eu
tel.: 89 533 50 45, +48 506 035 201