Kierunek Technik dentystyczny w Gdańsku

Infolinia +48 501 763 711 – napisz smsa o treści: Kontakt, a oddzwonimy do Ciebie

Kierunek Technik dentystyczny w Gdańsku

Policealne Studium Medyczne w Gdańsku prowadzi nabór na kierunek
Technik dentystyczny

Informacje o kierunku:

Czas trwania nauki: 2,5 roku
Tryb nauki: weekendowy, wieczorowy
Opłata wpisowa: brak opłaty wpisowej
Czesne: 290 pln

Program nauczania:

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 1. Wychowanie fizyczne;
 2. Podstawy przedsiębiorczości;
 3. Anatomia i fizjologia człowieka;
 4. Materiały i technologie w technice dentystycznej;
 5. Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej;
 6. Teoretyczne podstawy w technice dentystycznej;
 7. Teoretyczne podstawy ortodoncji;
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 9. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
 10. Promocja zdrowia i pierwsza pomoc;
 11. Technologie informatyczne;
 12. Język obcy zawodowy;
 13. Język migowy;

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 1. Pracownia techniki dentystycznej;
 2. Pracownia techniki ortodontycznej;
 3. Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji – zajęcia praktyczne;
 4. Praktyki zawodowe na IV i V semestrze.

Tytuł zawodowy:

Technik dentystyczny

Uprawnienia

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik dentystyczny – MS. 15 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzyi wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Zdobyte kwalifikacje

 • Wykonywanie protez dentystycznych,
 • Wykonywanie aparatów ortodontycznych,
 • Wykonywanie szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy,
 • Wykonywanie rekonstrukcji i napraw protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i szyn
 • zakres kompetencji zawodowych technika dentystycznego obejmuje samodzielne laboratoryjne wykonawstwo uzupełnień protetycznych, szczękowoortopedycznych i twarzowo-szczękowych, zleconych przez lekarza dentystę;
 • wykonywane prace wytwarzane są z akrylu, silikonu, kompozytu, ceramiki i metalu;
 • zawód wymaga szczególnych predyspozycji, talentu i uzdolnień manualnych, cierpliwości i precyzji, konsekwencji i rzetelności, podzielności uwagi i umiejętności pracy w zespole.

Absolwent potrafi:

 • przygotować stanowisko pracy;
 • przestrzegać reżimu technologicznego podczas przygotowywania materiałów stosowanych w ortodoncji;
 • odlewać z wycisków oraz opracowywać modele robocze i diagnostyczne;
 • wykonywać aparaty profilaktyczne;
 • wykonywać aparaty stosowane w leczeniu ortodontycznym;
 • naprawiać aparaty ortodontyczne;
 • wykonywać i wmontowywać dodatkowe elementy, zgodnie z zaleceniem lekarza;
 • oceniać jakość wykonywanych aparatów ortodontycznych i szyn chirurgicznych;
 • rozróżniać typy aparatów stałych;
 • uwzględniać sposoby leczenia stosowane w danym regionie;
 • korzystać z dokumentacji materiałowej, instrukcji obsługi urządzeń i literatury fachowej;
 • podnosić swoje kwalifikacje oraz wdrażać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ortodoncji;

Perspektywy zatrudnienia

 • pracownie protetyczne i ortodontyczne;
 • własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej;

Galeria zdjęć:

zobacz więcej

Kierunek Technik dentystyczny w Gdańsku – opis kierunku:

Zakres kompetencji i umiejętności zawodowych technika dentystycznego obejmuje samodzielne laboratoryjne wykonawstwo i naprawę uzupełnień protetycznych i aparatów szczękowo-ortopedycznych, zleconych przez lekarza dentystę. Absolwent jest przygotowany do wykonywania protez twarzowo-szczękowych po operacjach onkologicznych i plastycznych (protez pooperacyjnych i epitez twarzy). Jest to zawód, który wymaga szczególnych predyspozycji, talentu i uzdolnień manualnych, cierpliwości i precyzji, konsekwencji i rzetelności oraz podzielności uwagi, wyobraźni i umiejętności pracy w zespole. To jedyny zawód, który daje uprawnienia do wykonywania protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i ektoprotez nosa, oka, małżowiny usznej. Wykonywane prace wytwarzane są z akrylu, silikonu, kompozytu, ceramiki i metalu. Intensywny rozwój nowych technologii protetycznych obliguje do permanentnego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych w różnych formach uczenia się. Nowością w kształceniu techników dentystycznych jest wprowadzenie technologii informatycznych do projektowania i wykonywania stałych uzupełnień protetycznych oraz język obcy ukierunkowany na słownictwo zawodowe i podstawy języka migowego.

Technik dentystyczny może być zatrudniony w państwowych i prywatnych pracowniach protetycznych i ortodontycznych. Może również prowadzić własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej. Umiejętności i kompetencje absolwenta w zakresie wyuczonej kwalifikacji są zgodne z oczekiwaniami krajowych i europejskich pracodawców. Europass-Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku angielskim), otrzymywany po zdaniu egzaminu zawodowego, ułatwia mobilność i zwiększa szanse na zatrudnienie w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Technika dentystyczna należy do dynamicznie rozwijającej się gałęzi usług medycznych. Związane jest to z faktem, iż społeczeństwo coraz większą wagę przywiązuje do estetyki wyglądu zewnętrznego, którego elementem jest piękny uśmiech i idealne uzębienie. Poza tym, Polska stała się popularnym kierunkiem turystyki zdrowotnej i medycznej dla mieszkańców Europy Zachodniej, co spowodowało stały rozwój gabinetów stomatologicznych i współpracujących z nimi pracowni protetycznych. Również wzrost populacji ludzi w podeszłym wieku jest szansą na zwiększenie zapotrzebowania na różnego typu uzupełnienia protetyczne i tworzenie nowych miejsc pracy dla techników dentystycznych. Istotnym czynnikiem jest też zmiana świadomości obywateli w zakresie profilaktyki i leczenia ortodontycznego, co skutkuje większym popytem na aparaty ortodontyczne. Te wszystkie czynniki sprawiają, że branża medyczna w dziedzinie świadczenia usług protetyczno-ortodontycznych przeżywa ciągły rozwój.

Zapisy online:

Decyduje kolejność zgłoszeń. Inauguracja roku i rozpoczęcie zajęć zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego.

Pola oznaczone * są wymagane


Zapisy na kierunek Technik dentystyczny w Gdańsku

Dane osobowe

Imię *

Nazwisko *

Miejsce zamieszkania *

Województwo *

Dane kontaktowe

Telefon stacjonarny lub komórkowy *

Adres e-mail *

Skąd dowiedziała(e)ś się o naszej szkole? *

Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Warunki przyjęcia

 1. Ukończona szkoła średnia (np. liceum ogólnokształcące, technikum, nie wymagamy matury)
 2. Złożenie kompletu dokumentów:
  • podanie o przyjęcie do szkoły – pobierz plik
  • deklaracja (dotyczy płatnych kierunków) – pobierz plik
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • ksero dowodu osobistego
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy
  • 3 zdjęcia
  • potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej

Dokumenty w wersji papierowej przyjmujemy w sekretariacie szkoły przy ulicy Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk.

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

Dyrektor

Elżbieta Werkowska-Szylin

Telefon: +48 506 035 919

Godziny pracy Dyrektora
poniedziałek, czwartek, piątek 7:30 – 15:30
sobota 7:30 – 15:30
niedziela 9:00 – 17:00

Wicedyrektor

Ewelina Bogusz

Telefon: +48 501 763 711
E-mail: e.bogusz@oswiatalingwista.eu

Godziny pracy Wicedyrektora
środa, czwartek, piątek 7:30 – 15:30
sobota 9:00 – 17:00
niedziela 7:30 – 15:30

Sekretariat

Telefon: +48 58 303 30 30

Godziny pracy sekretariatu
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
sobota 07:30 – 16:30 – oprócz wakacji
niedziela 07:30 – 17:30 – oprócz wakacji

UWAGA!

Wszelkie sprawy związane z nauczaniem tj. pobieranie dzienniczków, zaświadczeń, indeksów itp. można załatwiać w każdy dzień z wyjątkiem wtorku.

Dane do przelewu:

Numer konta bankowego:
73 2490 0005 0000 4530 7167 7694 (Alior Bank S.A.)
„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk

Mapa dojazdu:

Szybki kontakt

Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą

Telefon stacjonarny lub komórkowy *

Adres e-mail *

Wybierz miasto, którego dotyczy zapytanie *

Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Back to Top