Infolinia +48 501 763 711 – napisz smsa o treści: Kontakt, a oddzwonimy do Ciebie

Kierunek Higienistka stomatologiczna Gdańsk

Policealne Studium Medyczne w Gdańsku prowadzi nabór na kierunek
Higienistka stomatologiczna

Informacje o kierunku:

Czas trwania nauki: 2 lata
Tryb nauki: weekendowy, wieczorowy
Opłata wpisowa: brak opłaty wpisowej
Czesne: nauka jest bezpłatna

Program nauczania:

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 1. Wychowanie fizyczne;
 2. Podstawy przedsiębiorczości;
 3. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia;
 4. Propedeutyka stomatologiczna;
 5. Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej;
 6. Pierwsza pomoc w zagrożeniu życia i zdrowia;
 7. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 8. Elementy psychologii;
 9. Język obcy w stomatologii;
 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 11. Język migowy;
 12. Technologie informatyczne;
 13. Zarys mikrobiologii;
 14. Podstawy farmakologii;
 15. Technika i zasady pracy w gabinecie stomatologicznym;

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 1. Asystowanie lekarzowi dentyście w zabiegach z zakresu implantologii
 2. Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej – zajęcia praktyczne;
 3. Praktyki zawodowe na III i IV semestrze.

Tytuł zawodowy:

Higienistka stomatologiczna

Uprawnienia

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog – MS. 13 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowiai wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Zdobyte kwalifikacje

 • asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami,
 • współdziałanie z lekarzem dentystą w wykonywaniu zabiegów profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego,
 • wykonywanie badań i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty,
 • edukowanie pacjentów w zakresie promocji zdrowia,
 • posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty

Absolwent potrafi:

 • określić zadania, zakres i strukturę opieki stomatologicznej;
 • rozpoznawać i określać wyposażenie pracowni stomatologicznej w sprzęt, narzędzia i materiały oraz aparaturę diagnostyczno-leczniczą;
 • określać podstawowe czynności i zabiegi stosowane w stomatologii;
 • współpracować z lekarzem podczas wykonywanych zabiegów stomatologicznych;
 • przygotować zestawy narzędzi do zabiegów stosowanych w stomatologii zachowawczej, protetyce, paradontologii i ortodoncji;
 • obsługiwać, kontrolować działanie oraz konserwować urządzenia i aparaturę stomatologiczną;
 • stosować zasady i metody odkażania i wyjaławiania;
 • przygotowywać pacjentów do zabiegów, stosować zasady pielęgnacji podczas i po zabiegu diagnostycznym i leczniczym;
 • organizować stanowiska pracy w poradniach stomatologicznych różnych specjalności;
 • prowadzić dokumentację i sprawozdawczość stomatologiczną;
 • określać i stosować czynności oraz techniki wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych i leczniczych z zakresu stomatologii;
 • prowadzić profilaktykę próchnicy zębów, określać i stosować czynności oraz zabiegi higieniczno-profilaktyczne i lecznicze zgodnie z kompetencjami zawodowymi;
 • prowadzić profilaktykę periodontologiczną, zapobiegać chorobom przyzębia i jamy ustnej oraz wadom szczękowo-zgryzowym;
 • prowadzić profilaktykę ortodontyczną, stosować zabiegi zapobiegawczo-lecznicze pod kierunkiem lekarza specjalisty;
 • przekazywać i wykorzystywać wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do oceny układu stomatologicznego
 • prowadzić profilaktykę onkologiczną jamy ustnej;
 • określać zadania i zasady prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej, wspomagającej działalność leczniczą i rehabilitacyjną;
 • określać i stosować metody i formy wychowania zdrowotnego w prowadzeniu stomatologicznej edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach;
 • samodzielnie wykonywać niektóre zabiegi stomatologiczne, takie jak: lakowanie zębów, fluoryzacja, piaskowanie.

Perspektywy zatrudnienia

 • gabinety dentystyczne;
 • gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Galeria zdjęć:

zobacz więcej

Kierunek Higienistka stomatologiczna w Gdańsku – opis kierunku:

Zawód higienistki stomatologicznej istnieje w Polsce od 1997 roku. Absolwentki tego kierunku od początku znajdowały zatrudnienie w placówkach państwowych i prywatnych. Zawód higienistki związany był ze specjalnością periodontologiczną w stomatologii oraz z profilaktyką indywidualną i grupową, szczególnie w przedszkolach i szkołach.
Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty.

Główne zadania higienistki stomatologicznej:

 • wstępne badania diagnostyczne,
 • higienizacja pacjentów w różnym wieku,
 • dobieranie środków do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej,
 • prowadzenie porad dietetycznych,
 • wykonywanie zabiegów takich jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.

Higienistka stomatologiczna w swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny spełniający najwyższe wymagania. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed i po zabiegu – ustnie lub pisemnie. Sprawdza parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty. Stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych. Ponadto współpracuje m.in. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną .

Absolwent w zawodzie higienistka stomatologiczna zgodnie z nabytą wiedzą i umiejętnościami, przygotowany jest także do wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego, wykorzystując techniki komputerowe oraz obsługując specjalistyczne programy stomatologiczne.
Higienistka stomatologiczna ma przygotowanie do pracy w gabinetach różnych specjalności stomatologicznych. Zawód ten wymaga wysokiej kultury osobistej, sprawności manualnej, spostrzegawczości, dokładności i samodzielności w realizacji zadań zawodowych. Higienistka stomatologiczna może podejmować pracę w gabinetach dentystycznych oraz gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. Stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej. Stosuje dokumentację elektroniczną wykonanych badań radiologicznych w gabinecie dentystycznym oraz sporządza terminarz przyjęć pacjentów. Kompetencje zawodowe higienistek stomatologicznych w wielu krajach są porównywalne z Polską.

Zawód higienistki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej, cieszy się również coraz większym powodzeniem na polskim rynku pracy. Absolwenci tego kierunku poszukują pracy w polskich gabinetach dentystycznych różnych specjalności, a część z nich w innych krajach UE. W Polsce istnieje już wiele gabinetów stomatologicznych, które zapewniają nowoczesne metody leczenia. Zatrudniają wykwalifikowanych pracowników, chcąc zapewnić pacjentom najwyższą jakość usług w zakresie leczenia oraz profilaktyki stomatologicznej. Higienistki stomatologiczne mogą być zatrudniane w państwowych i prywatnych centrach opieki stomatologicznej, na uczelniach kształcących lekarzy dentystów i prywatnych gabinetach stomatologicznych. Mogą również założyć własną działalność usługową, współpracując z lekarzami stomatologii.

Zapisy online:

Decyduje kolejność zgłoszeń. Inauguracja roku i rozpoczęcie zajęć zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego.

  Pola oznaczone * są wymagane


  Zapisy na kierunek Higienistka stomatologiczna w Gdańsku

  Dane osobowe

  Imię *

  Nazwisko *

  Miejsce zamieszkania *

  Województwo *

  Dane kontaktowe

  Telefon stacjonarny lub komórkowy *

  Adres e-mail *

  Skąd dowiedziała(e)ś się o naszej szkole? *

  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Warunki przyjęcia

  1. Ukończona szkoła średnia (np. liceum ogólnokształcące, technikum, nie wymagamy matury)
  2. Złożenie kompletu dokumentów:
   • podanie o przyjęcie do szkoły – pobierz plik
   • deklaracja (dotyczy płatnych kierunków) – pobierz plik
   • świadectwo ukończenia szkoły średniej
   • ksero dowodu osobistego
   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy
   • 3 zdjęcia
   • potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej

  Dokumenty w wersji papierowej przyjmujemy w sekretariacie szkoły przy ulicy Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk.

  Biuro rekrutacji

  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
  ul. Malczewskiego 51
  80-107 Gdańsk

  Dyrektor

  Elżbieta Werkowska-Szylin

  Telefon: +48 506 035 919

  Godziny pracy Dyrektora
  poniedziałek, czwartek, piątek 7:30 – 15:30
  sobota 7:30 – 15:30
  niedziela 9:00 – 17:00

  Wicedyrektor

  Ewelina Bogusz

  Telefon: +48 501 763 711
  E-mail: e.bogusz@oswiatalingwista.eu

  Godziny pracy Wicedyrektora
  środa, czwartek, piątek 7:30 – 15:30
  sobota 9:00 – 17:00
  niedziela 7:30 – 15:30

  Sekretariat

  Telefon: +48 58 303 30 30

  Godziny pracy sekretariatu
  poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
  sobota 07:30 – 16:30 – oprócz wakacji
  niedziela 07:30 – 17:30 – oprócz wakacji

  UWAGA!

  Wszelkie sprawy związane z nauczaniem tj. pobieranie dzienniczków, zaświadczeń, indeksów itp. można załatwiać w każdy dzień z wyjątkiem wtorku.

  Dane do przelewu:

  Numer konta bankowego:
  73 2490 0005 0000 4530 7167 7694 (Alior Bank S.A.)
  „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
  ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk

  Mapa dojazdu:

   Szybki kontakt

   Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą

   Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.