Dziękujemy za zaufanie i zainteresowanie nauką w naszym Studium

INFORMUJEMY, IŻ REKRUTACJĘ NA WSZYSTKIE KIERUNKI  W STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE ZAKOŃCZYLIŚMY W DNIU 31 SIERPNIA.

REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ PROWADZĄ JESZCZE DWA NAJBLIŻSZE ODDZIAŁY W KOSZALINIE I W WAŁCZU .

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO  KOSZALINA I WAŁCZA

Dysponujemy jeszcze kilkoma  wolnymi miejscami na następujących kierunkach w WAŁCZU:

 • Technik usług kosmetycznych
 • Opiekun medyczny
 • Terapeuta zajęciowy
 • Higienistka stomatologiczna
 • Technik masażysta

oraz w KOSZALINIE na kierunkach:

 • Asystentka stomatologiczna
 • Higienistka stomatologiczna
 • Technik masażysta
 • Terapeuta zajęciowy
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik usług kosmetycznych

Zapisz się online

  Pola oznaczone * są wymagane


  Wybierz kierunek *

  Dane osobowe

  Imię *

  Drugie imię

  Nazwisko *

  Nazwisko rodowe

  Data urodzenia *

  Miejsce urodzenia *

  Województwo *

  Imię ojca *

  Imię matki *

  Adres stałego zamieszkania

  Ulica *

  Numer budynku / domu *

  Numer mieszkania *

  Miejscowość *

  Kod pocztowy *

  Województwo *

  Dane kontaktowe

  Telefon stacjonarny lub komórkowy *

  Adres e-mail *

  Skąd dowiedziała(e)ś się o naszej szkole? *

  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Warunki przyjęcia

  1. Ukończona szkoła średnia (np. liceum ogólnokształcące, technikum, nie wymagamy matury)
  2. Złożenie kompletu dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • deklaracja (dotyczy wyłącznie kierunków płatnych)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • ksero dowodu osobistego
  • 3 zdjęcia

  Masz pytanie? Zadzwoń: +48 510 036 706