Plan zajęć – oddział Szczecin

UWAGA
WSZELKIE BIEŻĄCE ZMIANY PLANU/ ZASTĘPSTWA
przekazywane są drogą mailową ( prosimy sprawdzać maile grupowe)

Back to Top