Osobom zainteresowanym podjęciem nauki na kierunkach nieuruchamianych w Olsztynie zapewniamy możliwość nauki w Gdańsku. Nauka odbywa się w piątki, soboty i niedziele. Słuchaczom zamiejscowym oferujemy możliwość zakwaterowania w Bursie Gdańskiej.

www.bursa.gda.pl