Słuchacze kierunku technik ortopeda SPMiS podczas zajęć w warsztacie ortopedycznym

Słuchacze kierunku technik ortopeda SPMiS podczas zajęć w warsztacie ortopedycznym