spmis-tech-masarzysta-praktyka12

Zajęcia praktyczne na kierunku technik masażysta