spmis-tech-masarzysta-praktyka10

Zajęcia praktyczne na kierunku technik masażysta