spmis-tech-masarzysta-praktyka1

Zajęcia praktyczne na kierunku technik masażysta