spmis-technik-elektroradiolog-zajecia5

Przyszli elektroradiolodzy na zajęciach praktycznych z diagnostyki i terapii w elektroradiologii