spmis-technik-elektroradiolog-zajecia3

Przyszli elektroradiolodzy na zajęciach praktycznych z diagnostyki i terapii w elektroradiologii