spmis-technik-elektroradiolog-zajecia1

Przyszli elektroradiolodzy na zajęciach praktycznych z diagnostyki i terapii w elektroradiologii