Słuchacze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Kościerzynie odbyli szkolenie w zakresie masażu kamieniami

Słuchacze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Kościerzynie odbyli szkolenie w zakresie masażu kamieniami