Słuchacze I roku kierunku technik usług kosmetycznych na zajęciach praktycznych

Słuchacze I roku kierunku technik usług kosmetycznych na zajęciach praktycznych