Praktyki zawodowe na IV semestrze kierunku ortoptystka w Gdańsku

Praktyki zawodowe na IV semestrze kierunku ortoptystka w Gdańsku