Zajęcia praktyczne na kierunku Protetyka słuchu w szkole policealnej w Gdańsku

Zajęcia praktyczne na kierunku Protetyka słuchu w szkole policealnej w Gdańsku