Łódź

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15  w Łodzi
ul. Kopcińskiego 5/11
90-242 Łódź
e-mail: lodz@oswiatalingwista.eu
tel.: +48 501 763 708, +48 501 763 713