Opis kierunkuMasz pytanie?

te

Technik elektroradiolog ze szkoleniem w zakresie ochrony radiologicznej w Koszalinie

[gap height=”20″]

Czas trwania nauki: 2,5 roku, nauka jest bezpłatna, brak opłaty wpisowej

Rekrutacja elektroniczna: Koszalin
Pozostałe miasta: Kościerzyna, Łódź, Olsztyn, Wałcz, Warszawa

Zawód: technik elektroradiolog

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • w swojej pracy korzysta z wiedzy na temat metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki.

Potencjalne miejsca pracy:

 • szpitale lub przychodnie;
 • oddziały i inne komórki organizacyjne podmiotów leczniczych, w których znajdują się następujące pracownie: pracownia rentgenografii, pracownia radiologii stomatologicznej, pracownia mammografii, pracownia tomografii komputerowej, pracownia radiodiagnostyki interwencyjnej (badania naczyniowe), pracownia densytometrii kośćca, pracownia medycyny nuklearnej (diagnostyki izotopowej, pozytonowej emisyjnej tomografii), pracownia rezonansu magnetycznego, pracownia ultrasonografii, pracownia spirometrii, pracownia elektrokardiografii, pracownia elektroencefalografii, pracownia elektromiografii, pracownia audiologii, pracownia radioterapii (planowania leczenia, teleradioterapii, brachyterapii).

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Zarys psychologii z elementami etyki
 3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 4. Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pierwszej pomocy
 5. Język angielski zawodowy
 6. Język migowy
 7. Fizyka i aparatura w elektroradiologii
 8. Ochrona radiologiczna
 9. Diagnostyka obrazowa
 10. Diagnostyka elektromedyczna
 11. Radioterapia
 12. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Absolwent potrafi:

 • przygotowywać pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywać prace związane z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywać samodzielnie lub w zespole badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej;
 • analizować wykonanie badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
 • wdrażać i koordynować system zarządzania jakością.

Słuchaczom kierunku Technik elektroradiolog ze szkoleniem w zakresie ochrony radiologicznej umożliwiamy udział w dodatkowych szkoleniach w zakresie ochrony radiologicznej.

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą

  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Szkoła policealna kierunek technik elektroradiolog

  Opis kierunku

  W klasyfikacji zawodów wpisany pod numerem 321103

  Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Technicy elektroradiolodzy pracują w zakładach opieki zdrowotnej. W swojej pracy korzystają z wiedzy na temat metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Znajdują zatrudnienie przy wykonywaniu badań z zakresu diagnostyki elektromedycznej, wykorzystującej odbiór i przekazywanie sygnałów bioelektrycznych, przy wykonywaniu badań i terapii z użyciem promieniowania jonizującego oraz w zakładach radioterapii, gdzie stosują wiedzę na temat metod i technik radioterapii. Stąd też kandydaci do kształcenia w zawodzie technik elektroradiolog powinni korzystać z wiedzy z zakresu fizyki, posiadać wyobraźnię przestrzenną, dobrą sprawność fizyczną, dobry wzrok, zdrowie.

  Do zadań zawodowych technika elektroradiologa należy obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, radiologia naczyniowa, diagnostyka izotopowa, ultrasonografia), jak i elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia, audiometria, spirometria), współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce, a także prowadzenie zlecanej przez lekarza radioterapii .

  Technik elektroradiolog podczas wykonywania wszystkich w/w zadań musi się stosować zasady ochrony radiologicznej i systemu zapewnienia jakości.

  Technik elektroradiolog wykonuje prace w warunkach szkodliwych, w narażeniu na promieniowanie jonizujące i stres. Jest osobą bardzo często współpracującą w zespole (np. podczas radioterapii), z lekarzem (diagnostyka obrazowa), czy też pracującą samodzielnie podczas wykonywania zleceń lekarskich (radiodiagnostyka, diagnostyka elektromedyczna). Powinien się wykazywać umiejętnością pracy w zespole, a ze względu na ciągły postęp w elektroradiologii – gotowością ustawicznego doskonalenia zawodowego.

  Infolinia

  +48 510 036 706

  info@21.szkolymedyczne.eu

  [gap height=”30″]

  Biuro rekrutacji

  [accordion open=”0″] [accordion-item title=”Łódź”]

  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
  Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi
  ul. Kopcińskiego 5/11
  90-242 Łódź

  +48 501 763 713 – Dyrektor

  [/accordion-item] [accordion-item title=”Warszawa”]

  Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
  Budynek XXI LO im. H. Kołłątaja
  ul. Grójecka 93
  02-101 Warszawa

  tel. +48 504 443 201 – Dyrektor

  [/accordion-item] [/accordion]