Technik administracji, rejestratorka medyczna

Opis kierunkuMasz pytanie?

techn

Technik administracji, specjalizacja rejestratorka medyczna

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w weekendy

Zawód: technik administracji, specjalizacja rejestratorka medyczna

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass
 • absolwent zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji medycznej pacjentów i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w przychodniach, szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej
 • wykonuje prace biurowe
 • sporządza dokumenty
 • nadzoruje harmonogram przyjmowania pacjentów

Potencjalne miejsca pracy:

Szpitale, przychodnie, zakłady opieki zdrowotnej, biura i urzędy.

Program nauczania:

 1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 2. Język migowy
 3. Język obcy zawodowy
 4. Komputerowe wspomaganie pracy rejestratorki medycznej
 5. Obsługa klienta w podmiotach opieki zdrowotnej
 6. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 7. Podstawy finansów publicznych
 8. Podstawy prawa administracyjnego
 9. Podstawy prawa cywilnego
 10. Podstawy prawa pracy
 11. Postępowanie w administracji
 12. Wychowanie fizyczne
 13. Wykonywanie pracy biurowej

Program rozszerzony o przedmioty specjalizacyjne:

 1. Organizacja pracy rejestracji medycznej
 2. Obsługa informatyczna rejestracji medycznej
 3. Organizacja ochrony zdrowia
 4. Obsługa pacjenta
 5. Komunikacja personalna i społeczna
 6. Stany zagrożenia zdrowia i życia

Absolwent potrafi:

 • obsługuje pracę rejestracji w szpitalach, przychodniach i zakładach opieki zdrowotnej
 • sporządza sprawozdania i protokoły
 • przygotowuje karty pacjentów
 • opracowuje projekty akty administracyjne i inne dokumenty
 • zajmuje się planowaniem i organizowaniem pracy rejestracji, w tym harmonogramem przyjmowania pacjentów
 • prowadzić podstawową dokumentację księgową
 • planować koszty i przychody
 • gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników

Infolinia

+48 510 036 706

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10
10-507 Olsztyn

tel. +48 506 035 201

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 22
75-211 Koszalin

tel. +48 506 035 801

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie
ul. Wybickiego 1
83-400 Kościerzyna

tel. 58 686 35 86

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek XXI LO im. H. Kołłątaja
ul. Grójecka  93
02-101 Warszawa

tel. +48 504 443 201 – Dyrektor

Back to Top