Galeria Wałcz

 

Uczniowie kierunków technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna,asystentka stomatologiczna , technik masażysta, technik usług kosmetycznych, ortoptystka, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, terapeuta zajęciowy oraz opiekun medyczny realizują praktyczną naukę  zawodu w Oviedo w Asturii w Centrum Rehabilitacyjnym Ovida. Oto pierwsza fotorelacja higienistek stomatologicznych ze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Wałczu.

 

W dniu  09.09.2016r. o godz. 18:00 w siedzibie Studium Pracowników Medycznych i Społecznych  w Wałczu  słuchacze kierunków: higienistka stomatologiczna, technik masażysta, technik masażysta z elementami fizjoterapii, technik usług kosmetycznych, technik usług kosmetycznych specjalizacja Welness & SPA, terapeuta zajęciowy oraz  technik farmaceutyczny uroczyście rozpoczęli rok szkolny 2016/2017.

Wykład inauguracyjny pt. „Profilaktyka raka szyjki macicy”  wygłosiła  mgr Elwira Kubller

Warsztat zrealizowany wg. inspiracji prof. Wiesława Karolaka .
Muzykoterapia z arteterapią wizualną –” Portret muzyczny”. Kładziemy się na dużych płaszczyznach papieru, w obu dłoniach trzymamy pastele. Zamykamy oczy. Staramy się wsłuchać w muzykę. Malujemy pastelami to, co czujemy podczas muzyki. Staramy się koncentrować na muzyce, tak, aby nasza ręka prowadzona była samoistnie. To, co powstało naszkicowane pastelem, ukazuje nasze emocje, które wywołała muzyka. Muzyka wprowadza nas także w całkowitą relaksację i medytację . Teraz przy pomocy pasteli staramy się z tego, co powstało ,stworzyć coś realnego, tak, aby połączyć te oba elementy. Można próbować „prowadzić dialog” z innymi osobami. W rezultacie powstał nasz bardzo subiektywny i indywidualny portret muzyczny w otoczeniu innych osób.Warsztaty prowadzi Pani mgr Dorota Izdebska.

 

 W okresie od 28 lutego do 12 marca 20 słuchaczy Studium Pracowników Medycznych i Społecznych z Wałcza , Olsztyna , Koszalina i Malborka uczestniczyło w stażu zawodowym w Hiszpanii .Słuchacze kierunków technik masażysta , higienistka stomatologiczna oraz technik dentystyczny szkolili swoje umiejętności zawodowe i językowe w ośrodku OVIDA CENTROINTERGENERACIONAL W Oviedo w regionie Asturia. Do kolejnych wyjazdów przygotowują się słuchacze z Łodzi i Kościerzyny. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą relacją ze stażu: źródło ” Pojezierze Wałeckie ” nr 13 ( 979 ) z 30 marca 2016 roku. W kolejnych tygodniach relacje z Olsztyna , Koszalina i Malborka.

Więcej o aktualnie realizowanym stażu zagranicznym

Back to Top