Technik sterylizacji medycznej

Opis kierunkuMasz pytanie?
tsm

Technik sterylizacji medycznej

Czas trwania nauki: 1 rok

 Zajęcia w weekendy

Rekrutacja elektroniczna:

Zawód: technik sterylizacji medycznej

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.
 • technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania

Potencjalne miejsca pracy:

 • podmioty świadczące usługi sterylizacji;
 • centralne sterylizatornie;
 • pracownie endoskopowe;
 • gabinety stomatologiczne;
 • podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym;
 • pracownie mikrobiologiczne.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne;
 2. Podstawy przedsiębiorczości;
 3. Działalność gospodarcza w usługach medycznych;
 4. Podstawy anatomii, fizjologii i patologii człowieka;
 5. Ratownictwo;
 6. Język migowy;
 7. Język obcy zawodowy;
 8. Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki;
 9. Technologia sterylizacji z elementami informatyki;
 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 11. Podstawy psychologii;
 12. Technologie informatyczne;
 13. Wykonywanie dekontaminacji medycznej;
 14. Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej;
 15. Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia.

Absolwent potrafi:

 • kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzać mycie, dezynfekcję i sterylizację przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;
 • przeprowadzać kontrolę procesów dekontaminacji;
 • prowadzić dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Infolinia

+48 510 036 706

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

tel. 58 303 30 30

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 22
75-211 Koszalin

tel. +48 506 035 801 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi
ul. Kopcińskiego 5/11
90-242 Łódź

tel. +48 501 763 713 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10
10-507 Olsztyn

tel. 89 533 50 45 – sekretariat, pani Ewa Janukiewicz
tel. +48 506 035 201 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie
ul. Hoża 3
71-699 Szczecin

tel. +48 506 035 701 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek XXI LO im. H. Kołłątaja
ul. Grójecka  93
02-101 Warszawa

tel. +48 504 443 201 – Dyrektor

Back to Top