Technik rachunkowości

Opis kierunkuMasz pytanie?

technik_adm

Technik rachunkowości

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w weekendy co dwa tygodnie

Zawód: technik rachunkowości

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass
 • rozliczają daniny publiczne oraz środki z NFZ;
 • rozliczają wynagrodzenia;
 • rozliczają składki pobierane przez ZUS;
 • prowadzą analizę finansową.

Potencjalne miejsca pracy:

Własna działalność gospodarcza, biura rachunkowe, organizacje gospodarcze, instytucje finansowe, jednostki finansów publicznych, kancelarie doradcze i audytorskie.

Program nauczania:

 1. Podstawy przedsiębiorczosci
 2. Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 3. Język obcy w rachunkowości
 4. Rachunkowość finansowa
 5. Wynagrodzenia i podatki
 6. Biuro rachunkowe
 7. Dokumentacja biurowa
 8. Biuro wynagrodzeń i podatków
 9. Praktyka zawodowa

Słuchaczom poszczególnych kierunków, w zależności od zawodu, umożliwiamy udział w dodatkowych kursach, szkoleniach i seminariach prowadzonych przez renomowane podmioty medyczne w następującym zakresie:
Higienistka stomatologiczna: Kurs sterylizacji medycznej
Technik masażysta: SPA & Wellnes
Technik usług kosmetycznych: SPA & Wellnes
Terapeuta zajęciowy: arteterapia
Technik administracji: organizacja pracy rejestracji medycznej, sekretariatu medycznego lub administracja w bezpieczeństwie

Absolwent potrafi:

 • prowadzi rachunkowość w jednostce organizacyjnej;
 • stosuje narzędzia rachunkowości finansowej,
 • kontroluje i kwalifikuje dowody do księgowania,
 • stosuje oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego,
 • przeprowadza analizę finansową i ocenia kondycję finansową jednostki organizacyjnej,
 • sporządza dokumentację pracowniczą,
 • rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • w zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Narodowym Funduszem Zdrowia

Infolinia

+48 501 763 711

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10
10-507 Olsztyn

tel. +48 506 035 201

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 22
75-211 Koszalin

tel. +48 506 035 801

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie
ul. Wybickiego 1
83-400 Kościerzyna

tel. 58 686 35 86

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek XXI LO im. H. Kołłątaja
ul. Grójecka  93
02-101 Warszawa

tel. +48 504 443 201 – Dyrektor

Back to Top