Kierunek technik ortopeda

Trwa nabór na semestr LETNI 2019/2020 na kierunek TECHNIK ORTOPEDA w Gdańsku – zapraszamy kandydatów

Praca technika ortopedy wymaga dużej dokładności i precyzji. Wskazane są zdolności plastyczne, spostrzegawczość, nieodzowny jest dobry wzrok, w tym ostrość widzenia, widzenie stereoskopowe, percepcja kształtów oraz rozróżnianie barw.
Technik ortopeda w pracy ma ciągły kontakt z ludźmi (pacjentami, kadrą medyczną). Technik ortopeda pracuje w gabinetach lekarskich, halach produkcyjnych i warsztatach ortopedycznych znajdujących się na terenie szpitali, przychodni lub zakładów produkcyjnych.

Czas trwania nauki: 2 lata
Opłata wpisowa: 290 zł brak opłaty wpisowej
Czesne: 290 zł

Więcej informacji na stronie:

kierunek technik ortopeda