Kierunek technik dentystyczny

Trwa nabór na semestr LETNI 2019 r. na kierunek TECHNIK DENTYSTYCZNY w Gdańsku – zapraszamy kandydatów

Słuchacze na kierunku Technik dentystyczny mają możliwość zapoznania się z następującymi systemami:

  • systemy wtrysku termicznego
  • systemy zatrzasków i zasuw
  • system CAD/CAM
  • ceramika
  • frezowanie elementów precyzyjnych
  • system termoformowania ciśnieniowego

Technika dentystyczna jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią usług medycznych. Wiąże się to z faktem, iż społeczeństwo przywiązuje coraz większą wagę do wyglądu zewnętrznego, którego elementem jest ładny uśmiech. Ponadto Polska stała się popularnym kierunkiem turystyki medycznej i estetycznej dla mieszkańców Europy Zachodniej, co powoduje ciągły rozwój gabinetów stomatologicznych a tym samym współpracujących z nimi pracowni protetycznych.

Technik dentystyczny może być zatrudniony w prywatnych i państwowych pracowniach protetycznych i ortodontycznych, może prowadzić własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej. Umiejętności i kompetencje zdobyte w naszej szkole policealnej o kierunku technik dentystyczny, są zgodne z oczekiwaniami także europejskich pracodawców. Europass-Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku angielskim), które otrzymuje absolwent naszej uczelni po zdaniu egzaminu zawodowego, ułatwia mobilność i zwiększa szanse na zatrudnienie w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Czas trwania nauki: 2,5 roku
Opłata wpisowa: 290 zł brak opłaty wpisowej
Czesne: 290 zł