Kierunek Higienistka stomatologiczna

Trwa nabór na semestr LETNI 2019/2020 na kierunek HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA w Gdańsku – zapraszamy kandydatów

Zawód higienistki stomatologicznej istnieje w Polsce od 1997 roku. Absolwentki tego kierunku od samego początku znajdowały zatrudnienie w placówkach państwowych i prywatnych. Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie oraz pod nadzorem lekarza dentysty
Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Osoby, które ukończą edukację na kierunku higienistka stomatologiczna w Gdańsku mogą pracować w następujących zakładach:

  • gabinety dentystyczne;
  • gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Czas trwania nauki: 2 lata
Opłata wpisowa: 100 zł brak opłaty wpisowej
Nauka bezpłatna.
Zajęcia odbywają się w weekendy.

Więcej informacji na nasze stronie:

Kierunek Higienistka stomatologiczna