Plan zajęć – oddział Gdańsk.

Terminy rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 dla semestrów I:

Technik usług kosmetycznych                2 września 2016r. godzina 16:00

Technik masażysta                                2 września 2016r. godzina 16:30

Po rozpoczęciu dla tych kierunków nie ma zajęć.

Ortoptystka                                            9 września 2016r. godzina 16:00

Protetyk słuchu                                      9 września 2016r. godzina 16:30

Po rozpoczęciu, kierunki te mają zajęcia według planu.

Higienistka stomatologiczna                   10 września 2016r. godzina 09:00

Technik dentystyczny                            10 września 2016r. godzina 09:30

Po rozpoczęciu, kierunki te mają zajęcia według planu. 

Rok szkolny 2015/2016

Higienistka stomatologiczna

Semestr I

Semestr II

Semestr III

Semestr IV gr. I

Semestr IV gr. II

Technik dentystyczny

Semestr II

Semestr IV

Technik masażysta

Semestr II gr. I

Semestr II gr. II

Semestr IV

Technik usług kosmetycznych

Semestr II

Semestr IV

Ortoptystka

Semestr II

Semestr IV

Protetyk słuchu

Semestr II

Semestr IV

Technik ortopeda

Semestr II

Back to Top