Protetyk słuchu

Opis kierunkuMasz pytanie?

ps

Protetyk słuchu

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w weekendy

Rekrutacja elektroniczna:

Zawód: protetyk słuchu

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu;
 • wykonuje specjalistyczne badania słuchu;
 • dokonuje  wyboru i dopasowania aparatu słuchowego do potrzeb pacjenta.

Potencjalne miejsca pracy:

 • prywatne gabinety zajmujące się dobieraniem i dopasowywaniem aparatów słuchowych;
 • podmioty lecznicze (przychodnie, szpitale itp.);
 • własna działalność gospodarcza świadcząca usługi z zakresu protetyki słuchu.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne;
 2. Zarys anatomii, fizjologii i patologii;
 3. Metody badania słuchu;
 4. Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu;
 5. Metody doboru aparatów słuchowych;
 6. Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych;
 7. Otoplastyka;
 8. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 9. Język obcy w protetyce słuchu;
 10. Język migowy;
 11. Badania słuchu – pracownia;
 12. Dopasowanie aparatów słuchowych;
 13. Opieka audio protetyczna;
 14. Praktyki zawodowe na III semestrze.

Absolwent potrafi:

 • wykonywać badania słuchu u dorosłych i dzieci;
 • analizować i oceniać wyniki badań słuchu na potrzeby protezowania;
 • dobierać i dopasowywać aparaty słuchowe oraz urządzenia wspomagające słyszenie;
 • sprawować opiekę audioprotetyczną po doborze aparatów słuchowych;
 • wykonywać odlew ucha;
 • produkować wkładkę uszną i obudowę aparatu wewnątrzusznego;
 • prowadzić działania profilaktyczne i udzielać pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.

Infolinia

+48 510 036 706

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

tel. 58 303 30 30

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi
ul. Kopcińskiego 5/11
90-242 Łódź

tel. +48 501 763 713 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10
10-507 Olsztyn

tel. 89 533 50 45 – sekretariat, pani Ewa Janukiewicz
tel. +48 506 035 201 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie
ul. Hoża 3
71-699 Szczecin

tel. +48 506 035 701 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek XXI LO im. H. Kołłątaja
ul. Grójecka  93
02-101 Warszawa

tel. +48 504 443 201 – Dyrektor

Back to Top