Opiekunka dziecięca

Opis kierunkuMasz pytanie?

od

Opiekunka dziecięca

Czas trwania nauki: 2 lata

 Zajęcia w weekendy

Zawód: opiekunka dziecięca

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass;
 • opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia;
 • zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb;
 • opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi;
 • odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Potencjalne miejsca pracy:

 • żłobki,
 • domy opieki,
 • szpitale, hospicja i różnego rodzaju ośrodki, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi),
 • opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne;
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 3. Podstawy działalności gospodarczej;
 4. Język obcy zawodowy;
 5. Propedeutyka zdrowia;
 6. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii;
 7. Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia;
 8. Organizacja ochrony zdrowia;
 9. Język migowy;
 10. Technologie informatyczne;
 11. Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka;
 12. Teoretyczne podstawy wychowania dziecka;
 13. Teoria wychowania muzycznego;
 14. Teoria wychowania artystycznego;
 15. Pracownia pielęgnacji dziecka;
 16. Pracownia wychowania dziecka;
 17. Wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę;
 18. Wychowanie artystyczne dziecka;
 19. Opieka nad dzieckiem;
 20. Praktyki zawodowe na II i IV semestrze.

Absolwent potrafi:

 • planować i organizować pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną;
 • pielęgnować dziecko zdrowe, chore i niepełnosprawne;
 • prowadzić działania wychowawcze i edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka;
 • promować zdrowie i prowadzić działania profilaktyczne;
 • udzielać pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Infolinia

+48 510 036 706

info@szkolymedyczne.eu

Biuro rekrutacji

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

tel. 58 303 30 30

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 22
75-211 Koszalin

tel. +48 506 035 801 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie
ul. Wybickiego 1
83-400 Kościerzyna

tel. 58 686 35 86 – sekretariat
tel. +48 506 035 102 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku
ul. Marcinkowskiego 1
84-300 Lębork

tel. 59 862 22 97 – sekretariat
tel. +48 602 538 654 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi
ul. Kopcińskiego 5/11
90-242 Łódź

tel. +48 501 763 713 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Malborku
al. Wojska Polskiego 493
82-200 Malbork

tel. 55 647 19 01 wew. 13 – sekretariat, pani Alicja Boniecka
tel. +48 501 763 963 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10
10-507 Olsztyn

tel. 89 533 50 45 – sekretariat, pani Ewa Janukiewicz
tel. +48 506 035 201 – Dyrektor

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie
ul. Hoża 3
71-699 Szczecin

tel. +48 506 035 701 – Dyrektor

Back to Top